Privacybeleid

Deze verklaring verstrekt onze cliënten algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HARTOG & MASTBOOM , evenals de rechten die cliënten hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring noemen we deze informatie “Carrièregegevens”. 


Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen Carrièregegevens voor het beheer van onze activiteiten en voor organisatorische planningsdoeleinden. HARTOG & MASTBOOM kan ook achtergrondcontrole uitvoeren en assessments bij derden laten uitvoeren en informatie daarvan opslaan tijdens het proces.


Opslag en bewaren van persoonsgegevens
HARTOG & MASTBOOM is een onderneming met bedrijfsprocessen, beheersstructuur en ICT- systemen. Wij bewaren persoonsgegevens van cliënten 12 maanden na afloop van een plaatsing bij een nieuwe werkgever.


Wijzigingen van deze verklaring
Wij kunnen deze verklaring wanneer nodig wijzigen om veranderingen in de wet en richtlijnen van de regelgevende instanties in overeenstemming met de wet. 


Deze verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 01-03-2019